Welk impact heeft Covid-19 op de wereld van de freelancers?

Om op deze vraag te kunnen antwoorden, voerde BrainTower in samenwerking met Profacts een onderzoek uit naar de impact van de Covid-19 crisis op de wereld van sales & marketing consultancy. Het veldwerk gebeurde een 3-tal weken na het opleggen van de lockdown.

Zoals vele andere sectoren is de consultancy sector zeker geraakt door de impact van het virus. Hoewel er een deel van de opdrachten stopgezet is, blijven consultants positief en gaan ze de extra tijd gebruiken om zich beter in de markt te zetten door bijvoorbeeld bijscholing. Verder blijven flexibiliteit en kwaliteit nog steeds de grootste troeven van de consultant.

  1. Bijna 1 op de 4 opdrachten werd gestopt of on hold gezet

Dat was te verwachten. Als er moet bespaard worden, zijn externe consultants altijd bij de slachtoffers. Dat was in 2008 zo, dat was in 2011 zo en dat blijkt vandaag opnieuw zo te zijn.

  • 23,4% van de opdrachten werd on hold gezet of gewoonweg gestopt.
  • Aan 1 op de 5 consultants werd gevraagd om minder dagen te presteren.
  • slechts 34% van de consultants ervaart (nog) geen impact op hun opdracht.

 

  1. Consultants zijn zeer nuchter wat de toekomst betreft

Zo’n 68% van de consultants verwacht een grote impact op de sales en marketing markt.

3 op de 4 consultants denkt dat het meer dan 6 maanden zal duren voor de interim markt terug op het niveau zit van voor de crisis. Hiervan denkt zelfs 1 op de 3 dat het langer dan een jaar zal duren.

 

  1. Flexibiliteit en kwaliteit blijven de grootste troef van freelancers

Dat blijkt nu ook weer. Consultants hebben zonder discussies contracten en gemaakte afspraken bijgesteld in functie van de nieuwe situatie in de bedrijven na de lockdown. Ze blijken ook voor de toekomst flexibel wat (herop)startdatum betreft of het regime waarin ze werken. 4/5 of 3/5 bvb kan relatief makkelijk in post-Corona tijden. Homeworking is dan misschien meer de norm geworden, toch zijn freelancers bereid om langere afstanden af te leggen tot aan het kantoor. En 6 op de 10 consultants maken meer dan tevoren van de vrijgekomen tijd gebruik om bij te scholen bvb op vlak van digitale expertise.

 

Conclusie: Freelancers inzetten heeft zijn voordelen in goede èn in slechte tijden.

Het is niet leuk om opdrachten te zien stopzetten, maar freelancers zijn wèl gewoon aan onzekerheid. Ze tonen begrip voor crisissituaties en aanvaarden tijdelijke alternatieve invulling van hun project, zelfs tijdelijke stopzetting of verderwerken aan een part time regime.

Het klinkt als een cliché maar ook deze crisis zal overwonnen worden en consultants zullen er sterker uitkomen. Kwaliteit zal bovendrijven. De klantenrelaties zullen versterkt worden.

Interim en project management zijn intussen goed ingeburgerd in veel bedrijven en blijven hoe dan ook een ideale manier om expertise in te schakelen en piekmomenten op te vangen.

We blijven optimistisch over de toekomst, al zullen we de komende maanden wel even op de tanden moeten bijten.

Neem gerust contact op met BrainTower bij vragen over de enquête.