Sciensano – De integratie van 2 wetenschappelijke instellingen tot een “one health platform”

In 2018 vond de officiële fusie plaats van twee wetenschappelijke instellingen: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). Door hun complementaire activiteiten paste de fusie perfect binnen een hedendaagse ‘One Health’-aanpak waarbij gezondheidsvragen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Voor hun samensmelting rekenden de instituten op de expertise van BrainTower om de ontwikkeling van een nieuwe visie, missie en strategie te begeleiden. Ook het proces om tot een nieuwe naam te komen werd door ons begeleid.

De organisatie die hieruit ontstond is ondertussen sinds de Covid-19 crisis ook zeer goed gekend bij de algemene bevolking als Sciensano.

Een gestructureerde aanpak om complexiteit te overwinnen

Elke integratie van verschillende organisaties brengt uitdagingen met zich mee. De schaalgrootte en cultuur kan anders zijn. Maar ook de verwachtingen van de integratie vanuit de organisaties kunnen anders liggen. Daarbij komen ook de onvermijdelijke veranderingen in werkomgeving, voorwaarden, teams, interne communicatiekanalen en procedures.

Uiteraard zijn er ook belangrijke overlappingen die een sterke basis vormen om geloofwaardige synergiën uit te bouwen. Om deze synergiën maximaal uit te spelen is het belangrijk zeer goed na te denken over de visie, missie en strategie van de nieuwe organisatie. Daarom stelde BrainTower een gespecialiseerd en ervaren projectteam samen dat een gestructureerde aanpak volgde tijdens dit project.

De aanpak van Brain Tower om een nieuwe missie en visie te ontwikkelen hielp tegengestelde inzichten te overbruggen door gestaag vorderend inzicht te stimuleren.

Johan Peeters, General Director WIV-ISP

Brand key model als basis voor integratie

Het team organiseerde kick off en intake gesprekken om de verwachtingen van alle partijen duidelijk af te stemmen.

Het WIV vertrouwde eerder al op BrainTower om een communicatiestrategie uit te werken. Toen maakten we al een uitvoerige analyse d.m.v. het ‘Brand Key’-model. Deze analyse werd herhaald voor het CODA om tot een as-is analyse van beide organisaties te komen. Deze nieuwe analyse bracht alle verschillen, overeenkomsten, sterktes, zwaktes en vooral opportuniteiten aan het licht. Interviews, bevragingen en desk research dienden als input voor de analyse.

Brand Key Model

Het Brand Key Model wordt gebruikt om de positionering van een merk gestructureerd te bepalen. Het model bevat 8 elementen die samen bijdragen tot een onderscheidende en relevante positionering van het merk. Eerst brengen we de concurrentie-omgeving in kaart. Daarbij denken we breder dan de rechtstreekse concurrenten. Concurrentie kan namelijk uit onverwachte hoek komen. Vervolgens beschrijven we de doelgroep van het merk d.m.v. demografische kenmerken, gedragingen en waarden. Bij de derde stap beschrijven we relevante inzichten over onze doelgroep. Daarna gaan we over tot de interne elementen van het merk. We beschrijven de voordelen van het merk en de waarden en persoonlijkheid die aan het merk verbonden zijn. Vervolgens zijn de geloofwaardigheid en onderscheidende kracht twee belangrijke elementen. We leggen de link tussen wat de consument verwacht en waarom ons merk deze verwachtingen geloofwaardig inlost. Daarbij geven we aan hoe dit onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie. Ten slotte komen we tot de merkessentie door de laatste 4 elementen samen te vatten.

Beide brand keys vormden samen met de visie van de directie en enkele belangrijke stakeholders de basis voor een geïntegreerde brand key. Tijdens workshops met de betrokkenen stelden we deze vervolgens fijn.

Uiteindelijk vertaalde BrainTower de bevindingen naar een gezamenlijke missie, visie en strategie voor het nieuwe instituut die door alle geledingen werd gedragen. Daarbij was het motto “Levenslang gezond” een belangrijke leiddraad. Alle geledingen van de nieuwe organisatie gingen er immers van uit dat elke activiteit, hoe divers ook, moest bijdragen tot een optimale gezondheid van mens en dier in elke levensfase.  In een latere fase werden workshops georganiseerd om de nieuwe missie, visie en strategie te vertalen naar afdelingsdoelstellingen.

Sciensano

De nieuwe naam voor het instituut vormde de volgende uitdaging. De benamingen van WIV en CODA (in het Franstalig landgedeelte respectievelijk ISP en CERVA) hadden enkele belangrijke beperkingen. Ten eerste was uit de afkortingen niet duidelijk af te leiden wat de organisaties doen. Daarnaast was de benaming verschillend in het Nederlands en Frans wat de communicatie en herkenbaarheid niet makkelijker maakte. Dit was ook het geval op Europees en internationaal niveau, een belangrijke handicap voor een wetenschappelijke instelling.  De naam van het nieuwe instituut moest dus wereldwijd dezelfde zijn, een duidelijke boodschap meedragen en aansluiten bij de visie en missie die eerder bepaald werden. Ook naambescherming was belangrijk.

Wie anders dan de werknemers kon beter verwoorden waarvoor hun instituten stonden? Daarom besloot BrainTower om een crowdsourcing te organiseren onder de werknemers ter inspiratie voor de nieuwe naam. En met succes!

Het resultaat is een naam waaruit blijkt dat wetenschap en gezondheid de kern van het bestaan van het instituut vormen.

Een nieuwe naam is een succesfactor bij elke fusie, daarom is het belangrijk dat alle mederwerkers die kunnen omarmen. Crowdsourcing bleek een excellente tool om het aanvaardingsproces te ondersteunen.

Johan Peeters, General Director WIV-ISP

Heb je hulp nodig bij een gelijkaardige uitdaging?