Toptalent Vasthouden in een Concurrerende Werkomgeving

Het jaar 2022 markeerde voor vele bedrijven de aanvang van de ‘war for talent’. Het vervullen van specifieke functies bleek en blijft een uitdagende taak. Eén van de factoren die hieraan bijdraagt, is de vergrijzing: voor elke 100 mensen die de arbeidsmarkt verlaten, treden er slechts 82 toe. Hierdoor zijn bedrijven genoodzaakt alternatieve benaderingen te vinden om toptalent te behouden of aan te trekken, vaak in de vorm van aantrekkelijke salarissen en bonussen. Als manager, hoe zorg je ervoor dat je waardevolle talent niet wordt weggekocht?

Het behouden van toptalent door het bieden van perspectief

Hoewel het verleidelijk kan zijn om hogere salarissen en meer extralegale voordelen aan te bieden, volstaat dit in 2023 niet langer om je toptalent te behouden. Door de brede indexering zal een hoger loon op zichzelf geen doorslaggevende motivator meer zijn. Het is van cruciaal belang dat je naast een adequaat en marktconform salaris, ook zorgt voor perspectief. Bied je talenten mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de organisatie. Topperformers streven ernaar om voortdurend te groeien en hun vaardigheden verder te verfijnen, om geen enkele kans te missen. Als manager kun je voor perspectief zorgen door rekening te houden met drie belangrijke elementen: doel, personalisatie en feedback.

In deze blog:

Feedback is een cruciaal instrument binnen elk succesvol team en elke organisatie. Het gaat niet alleen om het identificeren van prestatiegebieden die verbetering behoeven, maar ook om het erkennen en waarderen van sterke punten en successen. Hier zijn enkele redenen waarom het geven van feedback aan je team van onschatbare waarde is:

 1. Groeimogelijkheden: Feedback biedt een waardevolle gelegenheid voor teamleden om te leren en te groeien. Constructieve kritiek kan hen inzicht verschaffen in hoe ze hun vaardigheden kunnen verbeteren, terwijl positieve feedback hun zelfvertrouwen vergroot en hen stimuleert om verder te ontwikkelen.
 2. Prestatieverbetering: Duidelijke en eerlijke feedback stelt teamleden in staat om hun prestaties te optimaliseren. Ze kunnen zich richten op specifieke gebieden die verbetering behoeven en doelgericht werken aan het overwinnen van obstakels.
 3. Betrokkenheid: Door regelmatig feedback te geven, voelen teamleden zich betrokken en gewaardeerd. Ze begrijpen dat hun bijdragen worden opgemerkt en dat ze een waardevolle rol spelen in het succes van het team en de organisatie.

Doel omvat elementen zoals leren, luisteren, empathie en dienstbaarheid. Als manager is het van groot belang deze aspecten binnen de werkomgeving te integreren, zodat je talent zich daadwerkelijk betrokken voelt bij de organisatie. Dit creëert een gevoel van thuis zijn binnen het bedrijf, waardoor het moeilijker wordt voor concurrenten om hen weg te lokken.

Een duidelijk en betekenisvol doel is een essentieel aspect van het aantrekken, behouden en motiveren van toptalent binnen je organisatie. Hier zijn enkele redenen waarom het hebben van een helder doel zo belangrijk is:

 1. Richting en Focus: Een helder doel biedt richting en focus aan je toptalent. Het stelt hen in staat om te begrijpen waar de organisatie naartoe wil en hoe hun bijdragen daaraan bijdragen. Dit helpt hen om hun inspanningen op de juiste gebieden te concentreren.
 2. Betekenisvolle Werkervaring: Toptalent wil werken aan projecten en doelen die betekenisvol zijn en een positieve impact hebben. Een sterk doel creëert een gevoel van betekenis en zingeving in het werk, waardoor talenten zich meer verbonden voelen met hun taken en bijdragen.
 3. Motivatie en Energie: Een inspirerend doel fungeert als een bron van motivatie en energie. Het stimuleert toptalent om zich in te zetten en te streven naar excellentie, omdat ze begrijpen hoe hun inzet bijdraagt aan het realiseren van iets groters.
 4. Innovatie en Creativiteit: Een helder doel moedigt toptalent aan om innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken. Ze worden aangemoedigd om out-of-the-box te denken en nieuwe benaderingen te verkennen om het gestelde doel te bereiken.
 5. Meetbare Resultaten: Een duidelijk doel maakt het mogelijk om prestaties te meten en resultaten te evalueren. Dit biedt waardevolle informatie om te bepalen of de organisatie op de juiste koers zit en om eventuele aanpassingen te maken.

 

Wat je moet doen als een manager:

 • Zorg ervoor dat je medewerkers blijven leren, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Voed de nieuwsgierigheid van je talent met boeiende opleidingen, trainingen, webinars en andere leermiddelen.
 • Blijf actief luisteren. Niet alleen kunnen je talenten van jou leren, maar jij kunt ook waardevolle inzichten en feedback van hen opdoen.
 • In een tijd waarin een goede balans tussen werk en privé steeds belangrijker wordt, toon je als manager empathie en erkenning voor deze behoeften.
 • Zorg dat je een dienstverlenende instelling hebt en de nodige middelen ter beschikking stelt van je talenten.

Personalisatie

Naast het aspect van doel en feedback, is personalisatie van groot belang. Geef je medewerkers de ruimte om hun functie op hun eigen manier vorm te geven. Elke medewerker beschikt immers over unieke kwaliteiten, talenten en interesses. Door “job crafting” aan te moedigen, blijft je talent nieuwsgierig en gemotiveerd, wat een cruciale rol speelt in het behoud van toptalent.

Hier zijn enkele redenen waarom personalisatie van groot belang is binnen het behoud van toptalent:

 1. Individuele Ontplooiing: Werknemers die de kans krijgen om hun taken en verantwoordelijkheden af te stemmen op hun sterke punten en carrièredoelen, ervaren vaak een gevoel van persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit draagt bij aan hun professionele identiteit en carrièrevoortgang.
 2. Versterkte Betrokkenheid: Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze als individuen worden gezien en gewaardeerd, neemt hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie toe. Ze voelen zich meer verbonden met de bedrijfscultuur en missie, wat leidt tot langdurig engagement.
 3. Diversiteit en Inclusie: Een gepersonaliseerde aanpak kan helpen bij het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Het erkennen van verschillende achtergronden, vaardigheden en behoeften creëert een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.
 4. Verhoogde Productiviteit: Wanneer werknemers taken hebben die goed aansluiten bij hun sterke punten en interesses, zijn ze vaak productiever en efficiënter. Dit leidt tot betere resultaten en prestaties op individueel en teamniveau.
 5. Minder Burn-out en Stress: Personalisatie kan helpen bij het verminderen van werkgerelateerde stress en burn-out. Door werknemers de ruimte te geven om hun werklast en taken aan te passen aan hun capaciteiten en grenzen, kunnen ze beter omgaan met de druk.

Conclusie

In het tumult van de ‘oorlog om talent’ die in 2022 is ontstaan, is het behouden en versterken van hoogwaardig talent meer dan ooit een strategische noodzaak voor moderne bedrijven. Met de uitdagingen van vergrijzing en de constante zoektocht naar de beste professionals, moeten organisaties innovatieve manieren vinden om toptalent aan te trekken en te behouden. Terwijl aantrekkelijke salarissen en bonussen aantrekkelijk kunnen zijn, is het duidelijk geworden dat deze alleen niet langer voldoende zijn in 2023. Een nieuw paradigma van toptalent behoud is ontstaan, en dit wordt gekenmerkt door perspectief, personalisatie en feedback.

Door deze elementen als manager te hanteren, versterk je de band tussen je talent en je organisatie. Hierdoor blijft toptalent langer bij je bedrijf en is de kans kleiner dat ze naar de concurrentie overstappen.

Extra tip: Het opstellen van een ‘employee journey’ is de eerste stap om je medewerkers te begrijpen. Duik dieper in de behoeften van je team en individuele medewerkers, en pas een persoonlijke aanpak toe. Dit is van essentieel belang om toptalent te behouden.

Heb je behoefte aan input en advies over persoonlijke groei en ontwikkelingstrajecten? Ons team werkt samen met je HR-professionals om ervoor te zorgen dat talent op de juiste plek in je organisatie terechtkomt, met de benodigde ondersteuning en middelen. Geef je talenten de kans om zich te ontwikkelen binnen de organisatie door ze toegang te bieden tot een development center of talent scan. Op deze manier stimuleren we niet alleen werkgeluk en betrokkenheid, maar ook de efficiëntie van je werkkapitaal.

Heb je hulp nodig bij een soortgelijke uitdaging?