Waarom uw volgende C-Level Leader een Interim Manager zou moeten zijn

Toen ik BrainTower oprichtte als sales & marketing boutiek was interim management, naast adviesverstrekking, één van onze services. Op basis van mijn eigen ervaring geloofde ik dat bedrijven voor leidinggevende functies tijdelijk externe mensen zouden binnenhalen.

We zijn nu twintig jaar verder maar er is weinig veranderd. Daar waar bedrijven voor middle-management jobs steeds meer interimmanagers binnenhalen, gebeurt dit niet voor de senior jobs.

Zelf begrijp ik dit niet. Mijn eigen ervaring leerde me dat een interimmanager juist een heel grote en positieve impact kan hebben op de business. Daar zou je als bedrijf toch moeten voor openstaan.

Waarom een doorwinterde interim manager binnenhalen op senior niveau?

  • Een interimmanager is objectief en niet bevooroordeeld, noch over de business, noch over de mensen. Hij heeft ook geen voorgeschiedenis met het bedrijf.
  • Door die objectiviteit en neutraliteit kan men voor een nieuwe dynamiek zorgen in een bedrijf. Men maakt zaken terug bespreekbaar en geeft mensen een nieuwe kans.
  • De juiste interim manager heeft die specifieke uitdaging al meerdere keren succesvol uitgevoerd. Hierdoor gaat er minder kostbare tijd en middelen verloren.
  • De interimmanager heeft geen eigen agenda en hoeft dus maar minimaal tijd te steken in het ‘politieke spel’ eigen aan bedrijven. De focus ligt op de continuïteit van het bedrijf waarbij de bedrijfsactiviteiten en mensen centraal staan.
  • Door geen verdere loopbaan binnen het bedrijf te ambiëren, kan de interimmanager los van emoties naar de feiten kijken. Dat komt de besluitvaardigheid ten goede, waardoor men efficiënter tot beslissingen komt.
  • Externe mensen hebben meer impact om tradities te doorbreken en change te faciliteren.
  • Interim managers maken deel uit van het interne team en betrekken steeds de interne medewerkers. Hierdoor krijg men draagvlak en een realistisch plan van aanpak.

Belangrijke voorwaarde: de interim manager kan én moet vrij kunnen spreken. Hij of zij dient ook een duidelijk mandaat te krijgen en de volle steun van de aandeelhouders te genieten. Hij/zij kan zaken benoemen die voor interne medewerkers erg moeilijk liggen. Dat geeft vandaag vaak een bestaansrecht aan (dure) consultancy bureaus die ingehuurd worden om te vertellen wat men wel weet maar niet durft te zeggen. Los van dat advies is de implementatie van de noodzakelijke verandering nog veel belangrijker dan de zaken te benoemen en daar stopt het vaak voor consultants…

De interimmanager op topniveau is zeldzaam

Regelmatig worden we gecontacteerd door topprofielen met een prachtig curriculum die zich willen lanceren als interim manager, vaak zijn zij uitgekeken op een corporate job of willen ze terug naar België komen na jaren van een expat status. Telkens vraag ik hen hoeveel peers ze kenden in de industrie en bij belangenverenigingen waar ze lid van waren die als echte interim manager fungeerden. Iedere keer werd het stil.

Blijkbaar ziet de Belgische bedrijfswereld niet welke talentvolle groep er beschikbaar is op de arbeidsmarkt en die ook nog eens direct inzetbaar is.

C-level interim management

Is een interim manager dan onbetaalbaar?

Kosten zouden alvast niet de reden mogen zijn. Neem nu de loonspanning tussen profielen als een Key Accountmanager, Brand Manager of Digital Marketer enerzijds en een VP Sales, Marketing, General Manager, CEO anderzijds. Die is veel groter in vast dienstverband dan via interim management.

Voor de eerstgenoemde functies halen bedrijven meer en meer interim managers of freelancers binnen om de continuïteit te garanderen tijdens zwangerschappen, langdurige ziekte of burn-outs. Zo vullen ze op korte termijn vacatures in voor specifieke projecten waar de kennis op dat moment intern ontbreekt.

Zelf heb ik ook ervaren dat je als interim manager dezelfde rol efficiënter kan invullen omdat je je enkel moet focussen op wat echt belangrijk is. Je verliest minder tijd in meetings doordat het aanvaard wordt dat je een meeting skipt die niet noodzakelijk is om jouw eigen taak te vervullen.

Als de voordelen dan toch zo groot zijn, waarom gebeurt het dan niet voor de andere functies?

Interim management op C-level: nog steeds een nobele onbekende?

Zien bedrijven dan de voordelen niet? Dat zou vreemd zijn omdat bedrijven voor tal van andere rollen wel aan interim management denken.

Soms combineren bedrijven tijdelijk rollen bij een gap door vertrek, zwangerschap of ziekte. Maar hoe lang kunnen of willen mensen 2 jobs combineren zonder dat het ten koste gaat van hun focus of een burn-out in de hand werkt?

Soms zie ik ook wel dat men een manager uit het buitenland invliegt. Daarmee zeg je als bedrijf dat kennis van interne processen belangrijker is dan kennis van de marktcontext.

Een bewuste keuze

Kiezen voor een interim manager is een bewuste keuze en anders dan voor een vaste medewerker. De voordelen zijn o.a. efficiëntie, daadkracht, een bewezen track record en een generalistische blik over sectoren heen. Er valt niet te ontkennen dat iets wat je voor het eerst doet meer kost en langer duurt.

De kanttekening is wel dat een goede interim manager zijn onafhankelijkheid bewaart en niet zoekt naar een vaste job!

Wil je hierover verder met ons praten?
Enkele cases bespreken die voor jou specifiek relevant zijn?


Geschreven door Jan De Lancker, Founder BrainTower

Wil je hierover verder met ons praten? Enkele cases bespreken die voor jou specifiek relevant zijn?