De 4 generaties aanwezig op de werkvloer: spanning of verrijking

Verschillende generaties laten samenwerken is pas een uitdaging. Vandaag zijn er vier generaties op de werkvloer te vinden. Logisch dus dat werknemers tegen verschillen kunnen aanlopen.

Maar over wie hebben we het precies? Kunnen de verschillende generaties van elkaar leren? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn de verschillen tussen hen?

Tijd om hier dieper op in te duiken!

Van welke generatie ben jij?

Medewerkers hebben een belangrijk aandeel in het succes van een bedrijf. Die medewerkers bestaan uit verschillende generaties. Een generatie heeft geen vaste definitie. Zelfs sociologen hebben hier geen antwoord op. Wij baseren ons op de definitie van Saskia van Uffelen haar boek (Iedereen Baas!)

We onderscheiden vandaag vier generaties op de werkvloer.

 1. Babyboomers
 2. Generatie X
 3. Generatie Y
 4. Generatie Z

Al deze categorieën worden beïnvloed door verschillende factoren.

Een generatie omvat typisch zo’n 15 à 20 jaar. Naast de geboortejaren verschillen de normen en waarden van elkaar. Dit komt omdat de opvoeding en de context met de jaren veranderen. Dat heeft een grote impact op ons gedrag. Alle generaties verschillen en dit merken we ook op de werkvloer.

Verschillende generaties laten samenwerken is dus een echte uitdaging. Vaak begrijpen de generaties elkaar niet en dat is zonde. Hoewel alle generaties vertegenwoordigd zijn op de werkvloer, verschilt hun aandeel aanzienlijk. De leidinggevende functies zitten meestal bij de Babyboomers die gerepresenteerd worden met 8%. In de loop van de tijd zullen deze percentages verschuiven.

Babyboomers runnen graag een bedrijf op een patriarchale manier. Om een betere samenwerking te creëren op de werkvloer zullen ze zich moeten openstellen om een ander zijn meerwaarde te laten tonen.

De verschillende generaties hechten belangen aan verschillende aspecten. Babyboomers vinden het belangrijk dat er groei is en Generatie X zoekt vooral zelfstandigheid.  Voor Generatie Y en Z ligt het anders. Generatie Y hecht veel belang aan vrijheid en Generatie Z wil vooral verandering.

Communicatie zorgt voor connectie / motivatie en resultaten

Men beseft soms te weinig dat communicatie zeer belangrijk is binnen een bedrijf. Door te communiceren connecteer je met anderen en dit motiveert hen om betere resultaten te behalen. Wanneer er niet genoeg gecommuniceerd wordt creëren we disconnectie. Communicatie, connectie en motivatie zorgen samen voor het resultaat van een bedrijf. Communication is what makes a team strong.

Communicatie + Connectie + Motivatie = Resultaat

Evolutie in communicatiepatronen

De verschillende generaties komen uit andere werelden. Dit zorgt ervoor dat ze verschillende communicatiepatronen hebben. In de loop van de jaren is de communicatie geëvolueerd en de dragers ervan ook. Communicatie is belangrijk over de verschillende generaties heen.

Het coronavirus heeft veel in stroomversnelling gebracht. Bedrijven die in hybride-modellen samenwerken waarbij ze 2 dagen per week thuisblijven. Zullen geconnecteerd moeten zijn met elkaar. Dit stimuleert ook de drive van de werknemers. In de jongere generaties is het bellen met een smartphone veroudert. Het contact gaat via mail of Whatsapp. Babyboomers daarentegen zullen al sneller de neiging hebben om te bellen. Dit is waar zij zich comfortabel bij voelen.

De diverse lockdowns hebben ook de adoptie van online vergadertools in een stroomversnelling gebracht. Daarbij ging ook de tijdswinst van digitale vergaderingen niet onopgemerkt voorbij. Toch verkiezen Babyboomers over het algemeen face-to-face contact boven een virtueel gesprek. Gen Z’ers doen dan weer liever alles online.

De schrijftaal die Gen Z’ers op de online platformen gebruiken is heel herkenbaar. Terwijl Babyboomers en Gen X’ers steeds beleefde volzinnen gebruiken, zien we bij de jongere generaties meer en meer afkortingen en zelfs emoticons in mails en berichten verschijnen.

Enkele voorbeelden hiervan:

Yo Zo groeten jongeren elkaar. (Hallo)
Bro Broer
Yolo You only live once
Fomo Fear of missing out
Wdyt What do you think

De verschillende motivatiedrivers

Iedereen haalt motivatie uit specifieke drivers. Over het algemeen verschillen deze per generatie. In een team is het belangrijk om hiermee rekening te houden. De interactie van motivatiedrivers kan de prestaties van een team naar een hoger niveau tillen.

 

Collectieve intelligentie

De verschillende generaties worden gekenmerkt door verschillende eigenschappen waarin ze sterk zijn. Het is de taak van het leiderschap om deze eigenschappen te laten samen werken.

Zo is deze diversiteit een goede basis tot samenwerking. Diversiteit is een rijkdom waar we veel meer aandacht aan moeten schenken.

Tip & Tricks voor een betere samenwerking

De 1-2-4 all

De 1-2-4all methode wordt gebruikt om een collectieve intelligentie te behalen. Vanuit individuele reflectie wordt er steeds verder gebouwd tot in groepsreflectie. De bedoeling is dat iedereen aan het woord komt en dat alle generaties gerepresenteerd zijn.

De werkwijze gaat als volgt:

 1. Stel een thema/onderwerp vast. Meestal is dit een thema/onderwerp waarvoor nieuwe ideeën en inzichten nodig zijn.
 2. Laat ieder vervolgens 1 minuut lang zijn idee opschrijven.
 3. Vervolgens worden ze in groepen van 2 verdeeld en bespreken ze wat ze hebben opgeschreven.
 4. Hierna komen ze terecht in een groep van 4 en delen ze wat ze hiervoor hebben besproken.
 5. En tot slot wordt per viertal 1 highligts uitgekozen en besproken.

De SPRINT-methode

De SPRINT-methode is een manier om doelgerichter aan het werk te gaan. We constateren dat GenZ’ers snel hun focus kwijtraken als ze niet doelgericht te werk gaan. Bij de SPRINT-methode wordt de taak verdeeld in meerdere delen. Elk deel wordt toegewezen aan een duo die zich alleen op dat deel zullen richten.

Elk toegewezen deel heeft een vast doel en alles is gedetailleerd vastgelegd. Zo kan iedereen gefocust tewerk gaan

Samen sterker

Hieruit kunnen we concluderen dat:

 • Meerdere generaties op de werkvloer zitten een feit is.
 • Dat bedrijven resultaten willen bereiken.
 • Dat communicatie, connectie, motivatie van de werknemers daartoe leiden.
 • Dat iedereen anders is.
 • Daarom is bewustwording over onze generationele verschillen en onze diversiteit zo belangrijk. Zo kunnen we beter naar elkaar luisteren, met elkaar communiceren en het beste uit alle generaties halen.

De aanwezigheid van meerdere generaties op de werkvloer hoeft dus niet voor spanning te zorgen maar is zonder twijfel een verrijking!

Ook bedanken we Armand Ceulemans voor de zeer grondige uiteenzetting.

Geschreven door Isaac Muadi Kilapi, BrainTower Consultant.

Heb je hulp nodig bij een gelijkaardige uitdaging?